علی عبدالله صالح کشته شد

ابتدا انصارالله خانه رئیس جمهور پیشین یمن را منفجر کرد و سپس وزارت کشور دولت حوثی‌ها در صنعا اطلاعیه‌ای منتشرش کرد. تصاویری از جنازه علی عبدالله صالح هم منتشر شده.