دیوان عالی آمریکا اجازه اجرای فرمان سوم مهاجرتی ترامپ را صادر کرد

۷ نفر از ۹ قاضی دادگاه رأی دادند که فرمان مهاجرتی سوم تا زمانی که چالش‌های حقوقی آن در دادگاه‌های بدوی و استیناف در جریان هستند، توسط دولت «قابل اجرای کامل» است.