معادله یمن پس از حذف صالح

امروز وضعیت یمن تا حدی وخیم است که حتی مرگ دیکتاتورش نیز برای هیچ‌کس خبر خوبی نیست، سخن از علی عبدالله صالح است که وقتی به عنوان رئیس‌ جمهور یمن شمالی برگزیده شد، بسیاری گمان می‌کردند که او بیشتر از شش ماه دوام نخواهد آورد، اما ماند و ۳۳ سال حکومت کرد.