ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حافظه‌ی اینترنتی با حافظه‌ی انسانی چه می‌کند؟

حافظه‌ی اینترنتی اکنون جای حافظه‌ی خود ما را گرفته است. چگونه می‌توان از اثرات مثبت اینترنت بهره برد، و با اثرات منفی آن بر حافظه‌ی انسانی مقابله کرد؟

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • مجله روز

    هر چند افراط و تفریط نادرست است در پدیده ای. اما قدر اینترنت و انچه دنیای فناروی اطلاعات میگیوند بایست دانست. اینترنت از بزرگترین و بارزشسترین دستاوردهای بشری است. به طوری دوران اخیر (1990 تا کنون) میتواند دوره تمدن اینترنتی نامید .این حافظه اینترنتی ، حافظه جمعمی بشری است. ارزش این حافظه و نقشش در توسعه و مدنیت جهان را تسهیل و توانیی بالا در سرعت بخشیدن به اشتراک گذاری و جستجو دید. اگر قررا بود این حجم اطلاعات بشریت به شکل سنتی برای همیدیگر به اشتارک بگذارد اساس نسلها طول میکشید و چه بسا بسیرای فجایع رخ میداد. شک نکیند در ارجحیت حافظه اینرتنی بر حافظه شخصی. حافظه انسانی در نهایتش شخصی است در حالیکه حافظه اینترنتی جمعمی است. ارزش حافظه جمعی اینترنتی میتوان با حاکمیت یک فرد بر یک شکور یا حاکمیت افراد بر کشور (دموکراسی) مقایسه کرد. اینترنت تبلوری از دموکراسی دانش بشریت است.