هشت عضو شورای امنیت تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم را محکوم کردند

بنا به درخواست و شکایت کشور فلسطین، هشت کشور عضو شورای امنیت از جمله فرانسه و بریتانیا، در جلسه‌ای اضطراری اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای رسمیت دادن به اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را محکوم کردند. اما این جلسه بیشتر ارزش نمادین داشت و از دل آن، قطعنامه‌ای بیرون نیامد.