نگرانی از امنیت جانی دانشجوی آمریکایی زندانی در ایران

دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده که یک زندانی طالبان، بلافاصله پس از انتقال شیوئه وانگ به بند هفت زندان اوین، او را در مقابل چشمان نگهبان زندان تهدید جانی کرده است.