از افغانستان تا مکزیک: صحنه‌های اعتراض به تصمیم ترامپ بر سر بیت‌المقدس

تصمیم ترامپ برای به‌رسمیت‌شناختن بیت‌المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت اسرائیل، با اعتراض‌های گسترده فعالان صلح، فعالان حامی حقوق مردم فلسطین و مسلمانان روبرو شده است.