روحانی لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد: تعیین شرایط جدید برای دریافت یارانه

در بودجه ۹۷ شرایط جدیدی برای اخذ یارانه تعیین شد. هزینه‌های جاری نیز ۸.۹ درصد افزایش و بودجه عمرانی ۱۵ درصد کاهش یافت.