بودجه ۹۷: گرانی برای مردم، حق ویژه «نهادهای خاص»

سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۷ به نسبت سال جاری بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته. دولت سهم درآمدهای مالیاتی و قیمت برخی از خدمات را افزایش داده است.