رئیس اتاق بازرگانی تهران: ۱.۵میلیون نفر در حال مهاجرت – اوضاع فساد وخیم‌تر شده

به گفته مسعود خوانساری علاوه بر بحران‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد و قتل، کاهش سرمایه اجتماعی از طریق فرار مغزها را هم می‌بایست به معضل فساد افزود.