Share

حصیربافی به عنوان یک هنر چند هزار ساله در ایران شناخته می‌شود. این هنر یکی از اصلی‌ترین صنایع دستی سیستان و بلوچستان است. در سال‌های گذشته خشک‌سالی موجب شده تا اهالی منطقه نی‌های مورد نیاز را از استان‌های شمالی ایران تهیه کنند. پیش از این نی‌های مورد نیاز از کناره‌های هامون تهیه میشد. بیشتر اهالی منطقه از راه حصیربافی امرار معاش می‌کنند.

Share