انتقاد از فساد در قوه قضائیه در حضور محسنی اژه‌ای

صدای حزب‌اللهی‌ ها هم درآمده است. انتقاد منصور نظری از فساد ضابطین و قضات قوه قضائیه: از رشوه‌خواری تا سواستفاده جنسی از بستگان زندانی.