زلزله ۶.۲ ریشتری کرمان را لرزاند

به فاصله فقط ۱۱ روز برای دومین بار استان کرمان لرزید. این بار هم کانون زلزله در حوالی هجدک و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین قرار دارد.