رازی که موگرینی افشا کرد: برجام زمینه‌ساز تعامل بعدی با ایران است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید به درخواست ایران در مقدمه برجام گفته شده که توافق‌ هسته‌ای زمینه‌ساز گفت‌وگوهای دیگری مانند برنامه موشکی ایران است.