دی میستورا: شکست مذاکرات ژنو به فروپاشی سوریه می‌انجامد

هیأت اسد در ژنو ۸ از گفت‌وگو با مخالفان که خواهان برکناری بشار اسداند پرهیز دارد. فرستاده سازمان ملل از پوتین خواست آن‌ها را متقاعد کند که پیروزی نظامی کافی نیست.