دبیرکل سازمان ملل: راهی برای دیپلماسی با کره شمالی بگذارید

گوترش در دیدار از ژاپن نسبت به ورود به جنگ با کره شمالی هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل گفت مایل نیست درباره پیشنهاد تیلرسون که دولت ترامپ با آن مخالفت کرده نظر بدهد.