نمایندگی ایران در سازمان ملل: شواهد ارسال موشک به یمن جعلی‌‌ست

یک طرف مسأله «موشک» را در برابر «برجام» قرار داده، دیگری «موشک» را در برابر «بیت‌المقدس». طرفین نقش یکدیگر را مخرب می‌خوانند.