دور هشتم مذاکرات صلح سوریه در ژنو شکست خورد

نماینده سازمان ملل می‌گوید هیئت نمایندگی دمشق «واقعاً به دنبال گفت‌وگو و مذاکره نبودند» و از چهار موضوع تعیین‌شده توسط سازمان ملل تنها در مورد «تروریسم» گفت‌وگو کردند.