ادامه اعتراضات در کشورهای مختلف علیه تصمیم ترامپ درباره بیت‌المقدس

بار دیگر مناطق مختلف فلسطین شاهد تظاهرات معترضان بود. در ژاپن، هندوستان و مالزی نیز اعتراضاتی برپا شد. اردوغان قصد دارد علیه تصمیم ترامپ به سازمان ملل شکایت برد.