میانجی‌گری فرانسه در بحران موشکی ایران

وزیر خارجه فرانسه برای مذاکره درباره برنامه موشکی بالستیک ایران و برجام دوشنبه به واشنگتن و اوایل ماه بعد میلادی به تهران سفر خواهد کرد.