پیش‌نویس قطعنامه محکومیت تصمیم ترامپ درباره بیت‌المقدس در شورای امنیت

بنا به پیش‌نویس ارائه‌شده به شورای امنیت، هر تصمیم یا اقدامی که بخواهد شخصیت، وضعیت یا ترکیب‌بندی جمعیتی بیت‌المقدس را تغییر دهد، باید لغو شود. آمریکا احتمالاً این قطعنامه را وتو می‌کند.