فساد ساختاری در قوه قضاییه و قبح‌زدایی از آن

حاضر شدن رییس قوه قضاییه در دانشگاه و در میان دانشجویان آن هم به مناسبت روز دانشجو اگر بی‌سابقه نبوده باشد، کم‌سابقه است و نشان می‌دهد هرم قدرت در دستگاه قضا تصمیم دارد فعالانه علیه حمله‌هایی که به این قوه می‌شود واکنش نشان دهد. تلاشی که به دلیل وجود بحران در دستگاه قضایی، احتمالا به قصد فرافکنی‌ست.