شورای امنیت دوشنبه قطعنامه پیشنهادی درباره بیت‌المقدس را به رأی می‌گذارد

این پیش‌نویس که در آن هر تصمیمی برای تغییر وضعیت بیت‌المقدس (اورشلیم) غیرقانونی عنوان شده با استقبال دیپلمات‌ها مواجه شده است اما احتمال می‌رود که آمریکا آن را وتو کند.