ترکیه خواهان تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل درباره اورشلیم شد

ترکیه برای حل بحران فلسطین به جای شورای امنیت بر تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل تمرکز کرده. با این امید که اتفاقی شبیه سال ۲۰۱۲ رخ دهد.