آمریکا قطعنامه پیشنهادی درباره بیت‌المقدس را در شورای امنیت وتو کرد

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وتوی آمریکا را محکوم کرد و گفت برای رسمیت یافتن موقعیت بیت‌المقدس از مجمع عمومی سازمان ملل کمک خواهد گرفت.