گزارشگران بدون مرز: ۶۵ فعال رسانه‌ای در سال ۲۰۱۷ کشته شدند

رضا معینی، مسئول میز افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به دشواری‌های گزارش‌دهی در نظام‌های غیرشفاف به زمانه می‌گوید: «ما با وجود این دشواری‌ها هر سال جلوتر رفته‌ایم.»