محمود احمدی‌نژاد: صادق لاریجانی از عدالت ساقط و غاصب است

رئیس جمهور سابق به وعده‌اش عمل کرد اما حقیقت تازه‌ای از پرده بیرون نیفتاد. نزاع در حد دعوای شخصی دو صاحب منصب است: یکی از چشم افتاده و دیگری خار چشم.