مجمع عمومی سازمان ملل علیه تصمیم ترامپ درباره بیت‌المقدس رأی‌گیری می‌کند

کشورهای عربی در قطعنامه جدید سیاست ترامپ درباره بیت‌المقدس (اورشلیم) را مورد انتقاد قرار می‌دهند. سفیر آمریکا در سازمان ملل خشمگینانه واکنش نشان داد.