به‌رغم حمله موشکی به ریاض بندر اصلی یمن به روی کمک‌های انسانی باز خواهد ماند

سازمان ملل از عربستان انتقاد کرده بود که محاصره یمن را به‌طور کامل برنداشته. آکسفام نیز نسبت به وضعیت انسانی در یمن هشدار داده. ائتلاف عربستان می‌گوید بندر حدیده برای یک ماه باز می‌ماند.