حمید بقایی: به ۶۳ سال زندان محکوم شدم

بقایی می‌گوید دست قاضی‌القضات در برخورد با هر کسی که پا در حریم حکومت و اقتدار او و خاندانش بگذارد باز است.