سفر جانسون به تهران بی‌ثمر نبود: احتمال آزادی زودهنگام نازنین زاغری

۴۰۰ میلیون پوند برای آزادی یک «گروگان» دیگر: ریچارد رتکلیف گفته که هنوز رسماً آزادی همسرش را به او اطلاع نداده‌اند. اما امید آزادی او وجود دارد.