آینده نامطمئن کردهای سوریه

کنترل سرزمین‌های شمال سوریه، پس از داعش، در دست کردها و اعرابی است که علیرغم جدایی و اختلاف‌شان در قالب نوعی پروژه “فدراسیون” با هم همکاری می‌کنند. این پروژه، حالا نظام قانونی، شوراهای محلی و حتی انتخابات خودش را دارد. با وجود این، هیچ تضمینی برای بقای آن در آینده وجود ندارد.