عضو شورای فنی کشتی آزاد: اگر درباره اسرائیل چاره‌ای نیندیشیم ورزش را باید تعطیل کنیم

با باخت تعمدی علیرضا کریمی، کشتی‌گیر ایرانی در رقابت‌های قهرمانی امیدهای جهان با هدف روبه‌رو نشدن با کشتی‌گیر اسرائیلی، خطر تعلیق همچنان کشتی ایران را تهدید می‌کند. ابراهیم جوادی، عضو شورای فنی کشتی آزاد می‌گوید برای معضل رویارو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی باید چاره‌ای اندیشید.