Share

حوالی ساعت ۱ بامداد چهارشنبه ۶ دی‌ماه زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ ریشتر استان‌های تهران و البرز را لرزاند. کانون این زمین‌لرزه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و در ۴ کیلومتری ملارد (استان تهران)، ۷ کیلومتری مشکین دشت (استان البرز) و ۷ کیلومتری صفا دشت (استان تهران) بوده است. زلزله یک بار دیگر خواب مردم را آشفته کرد. بسیاری از شهروندان به خیابان‌ها و بوستان‌های شهر پناه بردند. عکس‌هایی از منا هوبه فکر، صمد کردی و امیر خلوصی از شب پراضطراب تهران و کرج:

تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی
تهران و کرج پس از زلزله ۴/۲ ریشتری بامداد ۶ دی

بیشتر بخوانید:

زلزله‌ای خفیف تهران و کرج را لرزاند

Share