تجمع «نه به گرانی» در مشهد به خشونت کشیده شد

نیروی ضد شورش با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کرد معترضان مشهدی را متفرق کند. مردم با پرتاب سنگ در صدد مقابله برآمدند. در کاشمر و نیشابور هم تظاهرات مشابهی برگزار شد.