انتقال بیماران از غوطه شرقی ادامه دارد

شورشیان ۲۶ اسیر را آزاد کردند و در عوض بیماران نیازمند کمک‌های فوری غوطه شرقی را ترک می‌کنند. تاکنون در مجموع ۱۶ نفر از مردم بیمار این منطقه به دمشق منتقل شده‌اند.