شعارهای ضدحکومتی در تظاهرات گسترده معترضان در چندین شهر ایران

در پی اعتراضات علیه گرانی در خراسان رضوی، این بار همزمان در چندین شهر ایران معترضان به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی علیه نظام و مسئولان حکومتی سر دادند.