محیط زیست در سال ۲۰۱۷، آنچه گذشت

در سال ۲۰۱۷ خبرهای محیط زیستی بد از خبرهای خوب پیشی گرفتند. در این مطلب گذری خواهیم داشت بر اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی در یکسال گذشته.