علم‌الهدی خطاب به معترضان: حاضرید مطالبه شما به قیمت سرکوب نظام تمام شود؟

آیت‌الله احمد علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد به اعتراضات روز گذشته در شهرهای استان خراسان رضوی اشاره کرد و ضمن انتقاد از دولت روحانی به‌دلیل وضعیت اقتصادی، به معترضان گفت خواسته‌های خود را طوی بیان نکنند که نظام زیر سئوال برود.