آغاز روند خروج اسرائیل از یونسکو

اسرائیل که از ۱۹۴۹ عضو یونسکو است، روند خروج از این سازمان را رسماً آغاز کرد. این کشور به همراه آمریکا از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ رسماً از عضویت یونسکو کنار خواهند رفت.