ادامه شبانه اعتراض‌های سرتاسری ایران: افزایش شعارها علیه رهبری

درگیری پلیس و معترضان در شهرهایی از نقاط مختلف ایران گزارش شده. شعارهای زیادی علیه رهبری و نظام جمهوری اسلامی سر داده می‌شود. وزیر ارتباطات از رئیس تلگرام خواست کانال‌های معترضان را مسدود کند.