واکنش‌ امنیتی حکومت ایران به اعتراض‌های سراسری

روحانی سکوتش را نشکسته. همزمان خبرگزاری‌های حکومتی با انتشار خبر حضور به اصطلاح «گروه‌های تکفیری» پیشاپیش می‌گویند که قرار است خشونت در اعتراض‌های احتمالی ازین پس تشدید شود.