واکنش روحانی به تظاهرات‌ها: اعتراض حق مردم است اما با «اغتشاش» برخورد می‌کنیم

روحانی چهار روز پس از آغاز تظاهرت‌های سراسری در اعتراض به شرایط زندگی در ایران، بین اعتراض و «اغتشاش» تفکیک ایجاد کرد و به این ترتیب جواز برخورد امنیتی با تظاهرکنندگان را صادر کرد.