کیت میلت که بود و چرا در سکوت مرد؟

نزدیک به چهار ماه از مرگ کیت میلت گذشت. در شبکه‌های اجتماعی شاید چهار پست هم درباره‌ی درگذشت او منتشر نشد. رسانه‌هایی که خبر مرگ حیوان دست‌آموز پادشاه جیبوتی را هم با آب ‌وتاب منتشر می‌کنند، یک خط هم از مرگ او ننوشتند. جز یکی دو سایت کهنه‌کار فمینیستی، تقریباً هیچ‌کس به مرگ او واکنشی نشان نداد.