«شرایط اقتصادی برای افزایش قیمت بنزین مهیا نیست»

قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها اثر می‌گذارد. نارضایتی عمومی نمایندگان را نگران کرده. رئیس کمیسیون انرژی می‌گوید وقت مناسبی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.