کارگران نیشکر هفت‌تپه به مدیرعامل جدید: به مطالبات ما رسیدگی کنید

کارگران نیشکر هفت تپه: انتظار داریم در کمترین زمان ممکن به مشکلات کارگری رسیدگی شود و شرایط برای فعالیت آزادانه سندیکای کارگران مهیا گردد.