محسن رضایی اعتراضات سراسری را به «خانواده صدام، عربستان و بارزانی‌ها» نسبت داد

با گذشت ۹ روز از اعتراضات سراسری که پنج‌شنبه هفتم دی در مشهد آغاز شد، حکومت ایران هنوز در حال یافتن مقصر است. راهپیمایان اما به گرانی و فساد اقتصادی و گسترش بیکاری و استبداد سیاسی معترضند.