دعوت اتحادیه اروپا از ظریف برای پاسخگویی درباره اعتراضات مردمی در ایران

وزیر خارجه آلمان می‌گوید از آغاز تظاهرات سراسری در گفت‌وگو با جمهوری اسلامی قرار داشته است. به گفته گابریل، دولت آلمان به فرانسه هشدار داده که از اعتراضات سوءاستفاده نشود.