Share

تظاهرات مردمی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای به طور پراکنده ادامه دارد.

تظاهرات مردمی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای به طور پراکنده ادامه دارد. شامگاه گذشته در کرج عده‌ای از معترضان به خیابان آمدند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شده که گروهی از دانش‌آموزان خردسال سیستان و بلوچستان را نشان می‌دهد که در راه بازگشت به خانه، شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر می‌دهند. در همان حال گروهی از ایرانیان مقیم خارج از ایران نیز تظاهراتی در حمایت از همو‌طنانشان برگزار می‌کنند. سه صحنه از اعتراضات مردمی در سه نقطه: سیستان و بلوچستان، کرج و برمن در شمال آلمان:

کودکان دبستانی سیستان و بلوچستانکرجبرمنShare