سینا قنبری معترض ۲۲ ساله در زندان اوین «خودکشی کرد»

پس از هشدار درباره تکرار «کهریزک» خبر جان سپردن یکی از بازداشتی‌ها در اعتراض‌های اخیر تائید شد. نماینده اصلاح‌طلب مجلس به رئیس جمهور، مقامات قضایی و امنیتی هشدار داد.